MOD6321-R-12

更新:2019-10-22 11:42:29      点击:
  • 型号   MOD6321-R-12
  • 厂家   LATTICES/莱迪思
  • 封装   模块
  • 批号   17+
  • 数量   223000
  • 价格   
  • 备注   LATTICES/莱迪思,4K无线视频模块
产品介绍
MOD6321-R-12  LATTICES/莱迪思  模块  

MOD6321-R-12  LATTICES/莱迪思,4K无线视频模块

莱迪思半导体公司推出全新的超高清(UHD)无线解决方案,为各类市场实现蓝光质量视频的无线传输应用。这是莱迪思推出的市场首款采用60 GHz频段的4K无线视频解决方案,使用基于莱迪思SiBEAM 60 GHz技术的MOD6320-T和MOD6321-R无线视频模块以及Sil9396 HDMI 2.0视频桥接器件,可实现稳定可靠、低延迟、不受干扰的无线视频传输解决方案。

全新的无线参考设计提供符合HDMI标准的高带宽、无线音频/视频接口,适用于包括医疗和工业领域的各类室内应用。

60 GHz无线技术的主要优势:

• 视觉无损和近乎零延迟的视频传输

• 高达4K分辨率

• 不受其他射频信号干扰

• 适用于家庭或企业环境的无缝、便捷的安装过程

• 支持最新的HDCP 2.2内容保护

更多产品
 MOD6320-T
 厂家 LATTICES/莱迪思
 单价 ¥
 
 厂家 
 单价 ¥
 
 厂家 
 单价 ¥
 
 厂家 
 单价 ¥
 TPA6132A2RTER
 厂家 TI
 单价 ¥
 SN74AUP1G125DC
 厂家 TI
 单价 ¥
 TPD12S521DBTR
 厂家 TI
 单价 ¥
 LM2665M6/NOPB
 厂家 TI
 单价 ¥
 ISO7341CDWR
 厂家 TI
 单价 ¥
 TPS40210DGQR
 厂家 TI
 单价 ¥
 DAC0808LCMX/NO
 厂家 TI
 单价 ¥
 TPS27081ADDCR
 厂家 TI
 单价 ¥